Asiakastilaisuudessa keskusteltiin reflektiosta johtamisen ydintaitona

05.10.2022
Jaa

Psyconin asiakastilaisuus keräsi syyskuussa yhteen henkilöstöhallinnon ja johtamisen ammattilaisia keskustelun ja kuohuvan äärelle. Tilaisuuden teemana oli reflektio johtamisen ydintaitona, ja aiheeseen paneuduttiin kiinnostavien asiantuntijoiden paneelikeskustelussa. Keskustelua fasilitoi Psyconin johtava konsultti ja johtajuustutkija Annastiina Mäki, ja keskustelijoina nähtiin Psyconin toimitusjohtaja Lauri Luoto, Psyconin tutkimusjohtaja Mikael Nederström sekä Työeläkeyhtiö Varman HR- ja viestintäjohtaja Katri Viippola.

Paneelikeskustelu jatkoi keväällä julkaistun Johtamisvainu – Näkemyksellisyyttä johtamiseen  artikkelikokoelman teemojen käsittelyä. Kirjan toimittanut Mäki pitää reflektiokykyä yhtenä aliarvostetuimmista johtamistaidoista.

”Suomalaisessa johtamisessa näkyy osin edelleen pyrkimys ylhäältä alas -johtamiseen, mikä ilmenee esimerkiksi reflektiokyvyn ja keskusteluttamisen puutteena. Suunnan näyttäminen tarvitsee kuitenkin rinnalleen kykyä kysyä, kuulla sekä tehdä tulkintoja nykyisestä ja tulevasta yhdessä muiden kanssa”, Mäki kuvaa.

Reflektointia kolmesta näkökulmasta

Reflektioaihetta lähestyttiin paneelikeskustelussa kolmesta eri näkökulmasta: itsen, johtamisympäristön ja yhteisön kautta.

Panelistit pitivät itsereflektiota taitona, jota jokaisen johtajan tulisi pyrkiä kehittämään. Myös itsetuntemus ja omista ajattelun vinoumista tietoiseksi tuleminen herättivät keskustelua. Psyconin tutkimusjohtaja Mikael Nederström kertoi yli-itsevarmuusvinouman olevan yksi tyypillisimmistä johtamisen vinoumista, joka pahimmillaan pääsee vaikuttamaan koko organisaation toimivuuteen.

Johtamisympäristön reflektointi herätti keskustelua muun muassa työn muutoksesta ja toimintaympäristön kompleksisuudesta. Psyconin toimitusjohtaja Lauri Luoto kuvasi tyypilliseksi tilannetta, jossa organisaatiot hyödyntävät benchmarkkeina muita organisaatioita, jotka painivat samankaltaisten haasteiden kanssa. ”Miten voisimme vähentää klikkiytymistä ja verkottua laajemmin?” Luoto haastoi.

Johtajan rooli nähtiin keskeisenä myös yhteisön reflektointitaitojen kehittämisessä ja mahdollistamisessa. Työyhteisöjen monimuotoisuus ja rakentava vuorovaikutus kirvoittivat kommentteja panelisteilta. Työeläkeyhtiö Varman HR- ja viestintäjohtaja Katri Viippola puhui sukupolvien erilaisuudesta työntekijöinä ja kannusti palkkaamaan ennakkoluulottomasti erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. ”Mitä uutta tuon organisaatioon, jos palkkaan aina jonkun itseni kaltaisen?” Viippola kysyi.

Asiakastilaisuus ja paneelikeskustelu keräsivät osallistujilta runsaasti kiitosta. Tämä olikin Psyconin ensimmäinen kasvokkain toteutettu tapahtuma pandemiavuosien jälkeen.