Uusia oppeja ja irtiotto arjesta – Johtamisvainu-valmennusohjelma tarjosi Saana Rossille työkaluja uuden johtamisroolin haltuunottoon

15.11.2021
Jaa

Millaista on omannäköinen, tilannetajuinen ja aidosti vaikuttaja johtaminen vuonna 2022? Tähän kysymykseen pyrkii vastaamaan Psyconin kiitetty Johtamisvainu-valmennus, jonka seuraava ryhmä käynnistyy tammikuussa.

Monimenetelmäinen valmennusohjelma ammentaa oppeja niin organisaatiopsykologian, johtajuuden kuin työkäyttäytymisenkin aloilta. Se on suunniteltu erityisesti asiantuntijatyötä johtaville lähijohtajille, verkostojohtajille sekä projektijohtajille.

Valmennusohjelmaan syksyllä 2020 osallistunut hr-alan ammattilainen ja kirjailija Saana Rossi muistelee valmennuskokemuksiaan lämmöllä. Rossi oli aikaisemmin samana vuonna edennyt hr-johtajaksi suuressa teknologia-alan yrityksessä ja uusi rooli oli tuonut mukanaan enemmän vastuuta ja suuremman tiimin.

”Halusin uuden roolini myötä pysähtyä oman johtamistyylini äärelle ja tunnistaa tarkemmin vahvuuteni ja heikkouteni johtajana ja esihenkilönä. Pohdin, miten voisin menestyä tehtävässäni entistä paremmin ja löytää omannäköiseni tavan johtaa.” Rossi muistelee.

Psycon valikoitui valmennuskumppaniksi, sillä Rossi tiesi Psyconin valmennusten olevan korkealaatuisia. ”Psyconin valmentajat ovat oman alansa ammattilaisia ja heidän osaamisestaan oli helppo ammentaa. Valmentajilla oli runsaasti kokemusta erilaisista organisaatioista ja he osasivat taitavasti sovittaa valmennuksen oppeja erilaisiin tilanteisiin ja osallistujien organisaatioiden tarpeisiin.”

Vertaisoppimista ja uusia näkökulmia johtamiseen

Johtamisvainu-valmennusohjelma järjestetään kasvokkain toteutettavana pienryhmävalmennuksena. Valmennusmuodon tavoitteena on tarjota puitteet valmentajien ja osallistujien aktiiviselle vuorovaikutukselle, keskusteluille ja reflektiolle.

Kolmen kuukauden aikana johtamisteemaa lähestytään muun muassa itsetuntemuksen, motivaation, tilannetietoisuuden ja johtamiskulttuurin näkökulmasta. Monimenetelmäinen valmennus sisältää lähivalmennuspäivien lisäksi Psycon Leader  -johtajuustyylimittauksen, 360-arvioinnin sekä omatoimisesti toteutettavia tehtäviä.

Rossi piti valmennusta monipuolisena ja komptaktina kokonaisuutena. ”Johtajuutta käsiteltiin monesta eri näkökulmasta. Pääsin pohtimaan miten itse toimin kollegiaalisesti esimerkiksi johtoryhmissä, miten esihenkilönä omalle tiimilleni ja miten alaisena omalle esihenkilölleni. Monipuolinen tarkastelu tarjosi uusia oppeja ja perspektiiviä.”

Kolmen kuukauden aikana pieni valmennusryhmä tapaa toisiaan lähivalmennuspäivinä ja ryhmän jäsenillä on mahdollisuus vaihtaa ajatuksia myös toistensa kanssa.

”Valmennuksen ilmapiiri oli rento ja luottamuksellinen. Koin ryhmän keskustelut erittäin antoisina ja oli kiinnostavaa kuulla millaisia haasteita ja toisaalta ratkaisuita erilaisissa organisaatioissa on tunnistettu. Valmennuspäivät olivat meille kaikille mukava irtiotto arjen kiireestä ja mahdollisuus rauhassa pysähtyä johtamisteeman äärelle.”