Viimeksi päivitetty 19.1.2024

Tietosuoja-asetus 2016/679

Rekisterinpitäjä

Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki

Yhteyshenkilö

Sinikka Viinikainen
Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki
puh. 020 710 1200
etunimi.sukunimi@psycon.com

Rekisterin tiedot

Rekisterinpitäjä kerää rekrytoidessaan henkilötietoja TalentAdore-rekrytointijärjestelmään, jonka toimittaja on Talentadore Oy (palveluntarjoaja).

Henkilö antaa ja rekisteriin kerätään seuraavia tietoja:

 • Nimi ja yhteystiedot
 • CV-tiedot
 • LinkedIn-profiili
 • Työhakemus/motivaatiokirje
 • Henkilön valokuva
 • Koulutus- ja työhistoria
 • Referenssitiedot
 • Työnäytteet/portfolio
 • Videohaastatteluvastaukset
 • Muut rekrytoinnin kannalta oleelliset lisätiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee henkilötietoja suorittaakseen rekrytointitoimenpiteitä ja edistääkseen henkilön työllistymistä. Henkilötietoja käsitellään henkilön suostumuksen nojalla. 

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjän (Psycon) rekrytointiin osallistuvat henkilöt sekä mahdolliset rekisterinpitäjän valitsemat rekrytointiin osallistuvat kolmannet osapuolet (toimeksiantajat). 

Lisäksi henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjän palveluntarjoaja (Talentadore) tuottaakseen rekisterinpitäjälle teknistä alustaa rekrytointitoimenpiteiden toteuttamiseksi. Muita mahdollisia henkilötietojen käsittelijöitä voivat olla erilaiset rekrytoinnin apujärjestelmät.

Tietolähteet

Tietolähteenä on henkilö itse antamalla henkilötietoja hakiessaan työpaikkaa tai liittyessään osaajayhteisöön ja antaessaan pyydettäessä lisätietoa. 

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti 24 kuukautta hakemuksen tallentamishetkestä. Tietyissä tapauksissa henkilötietoja voidaan säilyttää kauemmin. Näissä tapauksissa henkilöltä pyydetään erillinen suostumus pidempiaikaiseen säilytykseen. 

Osaajayhteisössä (Talent Community) henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti 24 kuukautta (säilytysaika) osaajayhteisöön liittymisestä tai siihen lisäämisestä. Tämän säilytysajan päätteeksi henkilöltä kysytään aktiivisesti halukkuutta yhteisön jäsenenä jatkamiseen. Aktiivisella hyväksynnällä henkilö voi jatkaa yhteisön jäsenenä myös pidemmän ajan, muussa tapauksessa henkilötiedot poistetaan automaattisesti säilytysajan jälkeen. 

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus:

 • Suostumuksen peruuttamiseen
 • Pääsy omiin henkilötietoihin
 • Oikeus saada virheet korjatuksi
 • Oikeus kieltää suoramarkkinointi
 • Oikeus vastustaa käsittelyä
 • Oikeus rajoittaa käsittelyä
 • Oikeus saada tiedot siirretyksi
 • Oikeus saada tiedot poistetuksi

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi pyydetään tekemään pyyntö kirjallisesti osoitteeseen dataprivacy@psycon.com.

Tietoturva

Henkilötietoja säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Kerättävä ja käsiteltävä henkilötieto pidetään luottamuksellisena eikä sitä ilmaista muille kuin sitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella rekisterinpitäjän asiakkaille. Pääsy henkilötietoihin on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. 

Mikäli henkilö on tallentanut henkilötietoja rekisterinpitäjän rekrytointijärjestelmään, tietojenkäsittelyn ainoa tarkoitus on täyttää rekrytoinnin vaatimat toimenpiteet. Palveluntarjoaja vastaa teknisestä ja tietoturvallisesta suojauksesta. Palveluntarjoaja voi esimerkiksi teknisissä selvityksissä joutua käsittelemään henkilötietoja. Palveluntarjoajan henkilöstö on allekirjoittanut vaitiolosopimuksen sekä sitoutuu käsittelemään henkilötietoja tietoturvallisesti, luottamuksellisesti ja vain tuottaakseen palvelua. 

Tietojensiirto

Henkilötietoja tallennetaan ja käsitellään vain EU/ETA-alueella. Tietojensiirtoa EU/ETA-alueen ulkopuolelle voi tapahtua vain viranomaisvaatimuksen niin pakottaessa. Tällöin palveluntarjoaja huolehtii, että henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti ja asetuksen mukainen käsittely on sovittu asetuksen vaatimin tietojenkäsittelysopimuksin.

Automaattinen päätöksenteko

Rekisterin henkilötietoihin ei kohdistu automaattista päätöksentekoa.