Viimeksi päivitetty 14.5.2018

Rekisterinpitäjä

Psycon Oy (Y-tunnus 0807347-4)
Mannerheiminaukio 1, 00100 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sinikka Viinikainen
Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki
p. 020 710 1200
etunimi.sukunimi@psycon.com

Rekisterin nimi

Psyconline henkilöarviointi-palvelun osallistujarekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään henkilöarviointeihin osallistuvien henkilöiden tietoja, joita käytetään Psycon Oy:n asiakkaiden toimeksiannoissa henkilöarviointien suorittamiseksi. Henkilöt luovuttavat tiedot rekisteriin omalla suostumuksellaan ja rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Henkilötietoja tarvitaan työnhakuprosessia ja palkkauspäätöstä varten. Tietojen antamatta jättäminen voi johtaa työnhakuprosessin keskeytymiseen.

Rekisterin tietosisältö

Tallennettavat tiedot ilmenevät järjestelmään täytettävästä lomakkeesta ja tehtävien vastauksista. Rekisteriin tallentuvat kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään. Lomakkeelle täytettäviä tietoja ovat nimi, syntymäaika (henkilön yksilöimistä varten), puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, koulutus, kieli, nykyinen työnantaja ja työtehtävä. Lisäksi henkilö voi halutessaan itse ladata järjestelmään ansioluettelonsa. Kunkin vastaajan tiedot poistetaan järjestelmästä 24 kuukauden kuluttua siitä, kun ne on tallennettu.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä on pääsääntöisesti hakija itse, jonka lisäksi tietoja voivat täydentää Psycon Oy:n ja asianomaisen toimeksiantajan valintaprosessiin kuuluvat henkilöt.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta muille kuin Psycon Oy:n arviointipalveluiden tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuville tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet ovat ainoastaan Psycon Oy:n toimeksiantoihin osallistuvilla henkilöillä ja pääsy rekisterissä oleviin tietoihin on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Psycon Oy vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta, joka on riittävä ja asianmukainen sekä tietoturvatoimialalla yleisesti hyväksytty, ja jossa otetaan huomioon myös tekninen kehitys. Palvelimet, joilla tietoja säilytetään, sijaitsevat lukitussa ja jäähdytetyssä laitetilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Palvelimet on suojattu haittaohjelmia ja luvatonta pääsyä vastaan ohjelmallisilla suojauksilla ja palomuureilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen psyconline@psycon.com. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa käsittelyä ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.