Viimeksi päivitetty 24.4.2023

Rekisterinpitäjä

Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki

Yhteyshenkilö

Sinikka Viinikainen
Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki
puh. 020 710 1200
etunimi.sukunimi@psycon.com

Rekisterin nimi

Psycon palautekyselyjärjestelmä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteriin kerätään Psycon Oy:n asiakkaiden henkilöarviointi- ja rekrytointiprosesseista sekä valmennusohjelmista palautetta. Henkilötietojen käsittely perustuu Psycon Oy:n ja sen asiakkaiden välisiin sopimuksiin henkilöarviointi- ja rekrytointiprosessien sekä valmennusohjelmien toteuttamiseksi. Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

Rekisterin tietosisältö

Kerättäviä henkilötietoja voivat olla:
• yhteystiedot kuten rekisteröidyn nimi ja sähköpostiosoite
• nykyiseen tai haettavaan työtehtävään liittyvät tiedot kuten tehtävänimike, yrityksen nimi ja liiketoiminta-alue/yksikkö/osasto/tiimi/ryhmän nimi
• rekisteröidyn kieli

Lisäksi rekisteriin tallentuu kunkin vastaajan kyselylomakkeella antamat numeeriset arviot sekä mahdollinen kirjallinen palaute. Järjestelmään tallentuu myös kunkin vastaajan IP-osoite ja käytettävä selain.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään 24 kuukautta tallentamishetkestä. Sen jälkeen henkilötiedot anonymisoidaan eikä yksittäinen vastaaja ole niistä enää tunnistettavissa. Anonymisoinnin jälkeen henkilötietoja ei voida enää palauttaa tunnistettavaan muotoon. Anonymisoituja tietoja käytetään kahden vuoden jälkeen ainoastaan tilasto- ja tutkimustarkoituksiin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä on taustatietojen osalta pääsääntöisesti asiakasyrityksen yhteyshenkilö. Lisäksi taustatietoja voivat täydentää Psycon Oy:n arviointi- ja rekrytointiprosesseihin sekä valmennusohjelmiin osallistuvat työntekijät.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta muille kuin Psycon Oy:n arviointi- ja rekrytointiprosesseihin sekä valmennusohjelmiin osallistuville työntekijöille ja järjestelmän kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuville tahoille. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa palautekyselyn tilanneen asiakkaan yhteyshenkilöille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tietoja ei hyödynnetä profilointitarkoituksissa. Palvelussa ei käytetä automaattista päätöksentekoa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet ovat ainoastaan Psycon Oy:n toimeksiantoihin ja järjestelmän ylläpitoon osallistuvilla henkilöillä ja pääsy rekisterissä oleviin tietoihin on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen dataprivacy@psycon.com. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa käsittelyä ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.