Viimeksi päivitetty 15.11.2021

Rekisterinpitäjä

Psycon Oy (Y-tunnus 0807347-4)
Mannerheiminaukio 1, 00100 Helsinki
p. 020 710 1200 

Yhteyshenkilö

Sinikka Viinikainen
Mannerheiminaukio 1, 00100 Helsinki
etunimi.sukunimi@psycon.com
p. 020 710 1200 

Rekisterin nimi

Sähköisen markkinoinnin ja uutiskirjeviestinnän palvelu LianaMailer.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään Psycon Oy:n sähköisen markkinoinnin toteuttamiseen. Käyttötarkoitus voi olla asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, sidosryhmille tiedottaminen, markkinointitoimenpiteet potentiaalisille asiakkaille tai asiakassuhteita vahvistavat markkinointitoimenpiteet. Yleisimmät käyttötavat ovat uutiskirjeet, tiedotteet sekä tapahtumakutsut.

Rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaita tai markkinointiluvan antaneita.

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisterinpitäjän sähköpostimarkkinoinnin kannalta olennaisia tietoja.

Rekisteriin voidaan tallentaa sähköpostiosoite, sms-numero, puhelinnumero, tehtävänimike, yritys/yhteisö, sukunimi ja etunimi. Näiden lisäksi järjestelmä tallentaa tiedon henkilölle lähetettyjen viestien avaussuhteesta, klikkaussuhteesta ja lähetyssuhteesta. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen siirto Psycon Oy:n CRM-järjestelmästä, www-sivujen tai muuta kautta tulleet, henkilön itse tekemät uutiskirjetilaukset tai tapahtumailmoittautumiset.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterissä olevia tietoja voidaan jakaa Psycon Oy:n sisällä tarvittaville henkilöille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin ne ovat asiakkuuksien- tai sidosryhmähallinnan kannalta merkityksellisiä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään Liana Technologiesin järjestämässä palvelin- ja toimintaympäristössä. Pääsy rekisterissä olevin tietoihin on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. 

Liana Technologies toteuttaa ja ylläpitää asianmukaisia operatiivisia, hallinnollisia, fyysisiä ja teknisiä toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi tahattomalta, luvattomalta tai laittomalta tuhoutumiselta, häviämiseltä, muuttamiselta, paljastumiselta tai pääsyltä siten, että kaikki henkilötietojen käsittely on sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaista. Tietoja on sitouduttu käsittelemään ja säilyttämään ehdottoman huolellisesti ja luottamuksellisina.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen dataprivacy@psycon.com. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa käsittelyä ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.