Osaamiskartoitus on organisaation strategian toteuttamisen ja henkilöstön kehittämisen työkalu, jonka tavoitteena on tarkastella osaamisten nykytilaa ja rakentaa tiekartta tulevien osaamistarpeiden varmistamiseksi.

Suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen sitouttaa ja auttaa kohdistamaan kehittämistoimet organisaation kannalta hyödyllisimpiin asioihin. Se varmistaa, ettei osaamisesta tule muutosta ja kasvua hidastava tekijä.


Voit hyödyntää osaamiskartoitusta esimerkiksi näissä tilanteissa:

 • Organisaation muutostilanteet
 • Tulevien muutosten ennakointi
 • Uudet liiketoiminta-avaukset 
 • Organisaation kasvu
 • Sukupolvenvaihdostilanteet

Mitä Psyconin osaamiskartoitus sisältää?

Osaamiskartoitus on organisaation toiminnan strategisen suunnittelun ja henkilöstön kehittämisen apuväline. Osaamiskartoituksessa tunnistetaan toimivimmat tavat kehittää työntekijöiden ammattitaitoa niin, että työmahdollisuuksia ja käytettävyyttä on myös jatkossa. 

Osaamiskartoitukseen osallistuvat työntekijät pääsevät tarkastelemaan omia vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan asiantuntijan tukemana. Oman osaamisen kartoittaminen vahvistaa minäkuvaa ja antaa suuntaa henkilökohtaiselle kehittymiselle. Toteutamme koko osaamiskartoituksen tai olemme organisaation mukana tietyissä vaiheissa.


Osaamiskartoitus toteutetaan yleensä kolmessa vaiheessa:

 • Toimintaympäristön nyky- ja tavoitetilan analysointi

Toimintaympäristön tarkastelu ja muutostarpeiden hahmottaminen. Mitä osaamista organisaatio
tarvitsee tulevaisuudessa?

 • Osaamiskartoitus organisaation osaamispotentiaalin kirkastamiseksi

Organisaation nykytilan sekä tavoitetilan määrittely. Miltä organisaation tiimi- ja yksilökohtaiset osaamiset näyttävät nyt ja tulevaisuudessa?

 • Osaamisen varmistamisen tiekartta

Osaamissuunnitelman tuottaminen. Mitä osaamista tulee hankkia, mitä voidaan oppia itse, mitä rekrytoidaan?Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä.

  Potentiaalikartoitus

  Potentiaalikartoitus auttaa selvittämään, millaista osaamista ja lahjakkuutta organisaatiossa on sekä miten sitä voi hyödyntää parhaiten.
  Lue lisää

  Management Audit

  Management Audit on liikkeenjohdon strateginen työkalu, jonka avulla selvitetään johdon tai keskijohdon valmiudet johtaa organisaatiota menestyksekkäästi.
  Lue lisää

  Rekrytointipalvelut

  Oikeiden osaajien löytäminen ei ole tuurista kiinni, vaan onnistuneen rekrytoinnin takana on aina ammattilainen.
  Lue lisää