Akateemiset julkaisut ja kirjat

Mikael Nederström & Anita Rintala-Rasmus (2023)
Overconfidence in Personnel Assessment and its Relationships to Personality and General Mental Ability
European Congress of Psychology (ECP), congress presentation

Mikael Nederström & Anita Rintala-Rasmus (2023)
Predicting Occupational Safety Behavior: Personality Traits and The Moderating Effect of Verbal Abilities
European Congress of Psychology (ECP), congress presentation

Annastiina Mäki (toim.) (2022)
Johtamisvainu — Näkemyksellisyyttä johtamiseen
Basam Books, kirja

Matias Kaasalainen, Mikael Nederström & Anita Rintala-Rasmus (2022)
Developing Personnel Assessments in The Digital Era and During the COVID-19 Pandemic – The Predictive Validity of Remote Mode Assessments
European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), congress presentation

Mikael Nederström & Anita Rintala-Rasmus (2019)
Findings from the Dark Side – Development of a Measure to Distinct Non-Constructive Levels of Narcissism with Job Applicants
European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), congress presentation

Annastiina Mäki (2017)
Johtajuuskulttuuri – toiveiden, tekojen ja tulkintojen tihentymä
Lataa pdf
Väitöskirja, Vaasan yliopisto

Mikael Nederström (2017)
Personality assessment and self-other rating agreement: moderators and implications of agreement
Lataa pdf
Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto

Mikael Nederström ja Katariina Salmela-Aro (2014)
Self-other agreement of personality judgements in job interviews: exploring the effects of trait, gender, age and social desirability
Scandinavian Journal of Psychology. 55, 520-526

Mikael Nederström (2013)
Measuring and defining innovation ability. Teoksessa The Knowledge Triangle – Re-inventing the Future
SEFI, Aalto University and Universitat Politècnica de València. Edited by Pia Lappalainen, Aalto University and Markku Markkula, Aalto University.

Mikael Nederström & Adrian Furnham (2012)
The relationship between the FFM traits and personality disorders in a personnel selection sample.
Scandinavian Journal of Psychology, 5, 421-429

Adrian Furnham & Mikael Nederström (2010)
Ability, demographic and personality predictors of creativity
Personality and Individual Differences, 48, 957-961

Annastina Mäki  (2008)
Ammatillinen kehittyminen osana arjen johtamistyötä. Organisaation vastuu ja menetelmät johdon kehittämisessä
Lisensiaatintutkimus, kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Pro gradut

Toni Budanec (2022)
Psycon Oy:n etäyhteydellä toteutetun johtajattoman ryhmäkeskustelun käsitevaliditeetti
Psykologian pro gradu, Turun yliopisto

Kaisa Kuronen (2022)
Esimiehen itsetuntemuksen yhteys liikevaihdon kehitykseen
Psykologian pro gradu, Itä-Suomen yliopisto

Mikko Loukola & Simo Parkkonen (2022)
Association between Zoom fatigue and need for recovery in employees who had gone through personnel assessment process
Psykologian pro gradu, Itä-Suomen yliopisto

Anna Mäki (2022)
Persoonallisuus ja työstä palautuminen: Psycon Oy:n Palautumiskompassin validointitutkimus
Kasvatustieteen pro gradu, Helsingin yliopisto

Matias Kaasalainen (2021)
Etäyhteydellä toteutetun henkilöarvioinnin yhteys työmenestykseen
Psykologian pro gradu, Turun yliopisto

Eeva Haaparanta (2019)
What makes you over- or underconfident? Self-estimation in general knowledge test and its relation to personality traits and narcissism
Psykologian pro gradu, Tampereen yliopisto

Anni Sokka (2015)
Job Simulation Performance: The Extremes of Personality and Cognitive Abilities
University of Helsinki, Institute of Behavioural Sciences

Annamari Leivo (2014)
Kuinka yhdenmukaisia työnhakijoiden itsearvioinnit omista johtamistaipumuksistaan ovat työhönottohaastatteluja tekevien konsulttien arviointien kanssa?
Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos

Elisa Laitasalo (2014)
Ledare, ledarstilar och den mörka sidan av personligheten
Svenska handelshögskolan, Institutionen för entreprenörskap och företagsledning

Elina Auvinen ja Kaisa Yli-Pärri (2013)
Know thyself: Self- and other-ratings of a manager’s work-related personality and their relation to the occupational well-being of subordinates
Tampereen yliopisto, psykologian laitos

Visa Myllyntaus (2012)
Luottamus työhyvinvoinnin rakentajana – case YIT
Turun kauppakorkeakoulu, liiketaloustieteen laitos

Jussi Ailisto (2011)
Personality traits of leader and job satisfaction of subordinates
Oulun yliopisto, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö

Katariina Pekkonen (2011)
Luovuuden, älykkyyden ja divergentin ajattelun yhteydet henkilöarviointiasiakkailla
Psykologian laitos, Helsingin yliopisto

Markus Katiska (2010)
Kauhuri-työsimulaation suoritusarvion yhteydet PRF:n mukaisiin persoonallisuuden pääulottuvuuksiin
Psykologian laitos, Helsingin yliopisto

V. Rautio  (2008)
Persoonallisuuden arviointi henkilöarvioinnissa: Stress Reaction Style -testi ja sen yhteydet viiden suuren malliin
Psykologian laitos, Helsingin yliopisto

Aino Helena Mannio (2008)
Työtehtävän, tiimityöskentelyn ja esimiehen johtamistavan merkitys työntekijän työtyytyväisyydelle
Sosiaalipsykologian laitos, Helsingin yliopisto

Tutkimus ja menetelmäkehitys

Omalla tutkimus- ja kehitystoiminnalla luomme juuri suomalaiseen työelämään soveltuvia menetelmiä ja ajantasaisia työkaluja, joilla varmistetaan alan luotettavimmat palvelut.
Lue lisää

Psycon Oy

Psycon on rekrytointiin, psykologisiin henkilöarviointeihin sekä johtamisen ja organisaatioiden kehittämiseen erikoistunut konsulttiyhtiö. Haluamme rakentaa parempaa työelämää ja johtamista sekä saada toiminnallamme aikaan myönteisiä vaikutuksia yhteiskunnassa.
Lue lisää

Asiantuntijamme

Konsulttimme ovat apunasi psykologisiin henkilöarviointeihin, rekrytointeihin sekä kehittämistarpeisiin liittyvissä asioissa. Tältä sivulta löydät myös organisaation muiden toimintojen yhteyshenkilöt.
Lue lisää