Opinnot takana, elinikäinen oppiminen edessä!

01.06.2018
Jaa

Tulevana viikonloppuna vietetään monen lähipiirissä valmistujaisjuhlia. Vuosien uurastus on takana; tietoja ja taitoja on hankittu, on verkostoiduttu, tehty projekteja ja tutustuttu työelämään ja mahdollisiin työnantajiin. Hetken hengähdystauon jälkeen otetaan taas uusi kehitysloikka jatko-opinnoissa tai työelämässä – ja elinikäinen oppiminen jatkuu. Tässä taitekohdassa on hyvä pysähtyä pohtimaan, mitä kaikkea onkaan tullut opittua ja miten tuo osaaminen vie eteenpäin.

Nostan tässä kirjoituksessa esille joitakin erityisesti työelämän muutoksen kannalta tärkeitä kyvykkyyksiä. Näiden merkitys toki vaihtelee tilanteen ja haasteiden mukaan. Harvemmin työtä myöskään suoritetaan yksin; hyvässä ja toimivassa tiimissä onnistunutta tekemistä syntyy nimenomaan siitä, että osataan hyödyntää kaikkien kyvykkyyksiä. Kenenkään ei tarvitse olla yksin täydellinen monitaituri!

Uteliaisuus ja avoin mieli – mikä onkaan parempi innoituksen ja energisoitumisen lähde kuin oppimisen ilo. Toivottavasti opinnot ovat ruokkineet ja vahvistaneet tätä asennetta ja se säilyy läpi työuran. Muuttuvan työelämän näkökulmasta muutosjoustavuus ja kehityshalu ovat keskeisiä kyvykkyyksiä. Työnantajat tukevat hyvän henkilöstöjohtamisen keinoin uuden oppimista, mutta ohjat ovat jokaisella itsellään käsissä. Taito suunnitella omaa kehitys- ja urapolkua, tarttua tilaisuuksiin, jakaa tietoa ja oppia yhteisössä sekä myös aktiivisesti etsiä itselleen kehittymismahdollisuuksia ja kasvun paikkoja on tärkeää.

Rohkea kokeilu ja ketteryys – kokeilemisen sekä virheistä ja palautteesta oppimisen tärkeys korostuu. Kyky reagoida eri tilanteisiin sopivalla tavalla, rohkeus ja ketteryys käyttää erilaisia toimintakeinoja sekä myös tilanteen muuttuessa valmius päättää toisin ja muuttaa suuntaa on onnistumisen edellytys. Reagointi ei kuitenkaan riitä – kun valinnat on tehty, tarvitaan eteenpäinmenoa varten päämäärätietoisuutta, sitkeyttä ja aktiivista otetta. Mieluiten yhdessä muiden kanssa, koska kannustus ja sparrailu kantaa eteenpäin.

Vaikuttaminen omalla asiantuntemusalueella – työelämän haasteiden ratkominen edellyttää usein työskentelyä projektissa tai verkostossa. Kyky hyödyntää omaa asiantuntemusta, muodostaa selkeitä mielipiteitä sekä kommunikoida ne rakentavalla tavalla muille vie yhteistä menestystä oikeaan suuntaan. Toimiva näkemys tai ratkaisu usein myös muodostetaan yhdessä, joten kyky kuunnella, avoimuus erilaisille näkökulmille ja taito yhdistää tietoa tavoitteita edistävällä tavalla on äärimmäisen oleellista.

Yhteistyö- ja kommunikointitaitojen merkitys korostuu sekä lisääntyvän yhteistyön että digitalisoitumisen myötä. Digitalisaatio haastaa perinteiset tavat rakentaa yhteisöllisyyttä ja luottamusta. Säännöllinen yhteydenpito, viestinnän selkeys ja johdonmukaisuus sekä jaetut tavoitteet vahvistavat onnistumista. Myönteisen tunneilmapiirin rakentamisen, osallistamisen, vastavuoroisuuden, erilaisuuden huomioimisen ja vastuun tasapuolisen jakamisen eteen on tehtävä eri tavalla töitä verrattuna perinteiseen, kasvotusten tapahtuvaan yhteistyöhön ja viestintään.

Tässä elämän taitekohdassa on hyvä pitää mielessä, että ensimmäinen työpaikka valmistumisen jälkeen on erittäin merkityksellinen oman tulevaisuuden suunnan ja oman potentiaalin hyödyntämisen näkökulmasta. Mahdollisuus jatkaa uuden oppimista, kokeilua, yhdessä tekemistä, onnistumista ja erehtymistä sekä näiden reflektointia kannustavassa ympäristössä pitää kasvua ja kehitystä yllä ja osaltaan taas valmentaa tuleviin haasteisiin.

Onnea kaikille vastavalmistuneille ja heidän läheisilleen!

Vieraskynä: Pirjo Saarni, PsM, laillistettu psykologi