Kirjan julkistus: Johtaminen kompleksisessa maailmassa

14.02.2020
Jaa

Työelämä ja organisaatiot ovat jatkuvassa muutostilassa. Nykyjohtaja toimii jatkuvasti ennakoimattomassa, suurten ja monimutkaisten kokonaisuuksien äärellä. Maailma on rakenteeltaan yhä kompleksisempi ympäristö, jossa erilaiset toimijat, asiat ja ilmiöt kietoutuvat toisiinsa monimutkaisin tavoin ilman selkeitä syy-seuraussuhteita.

Työelämän kompleksisuusajatuksia on jo pitkään jalostanut siihen koottu verkosto, jossa on mukana myös Psyconin johtava konsultti, FT Annastiina Mäki. Kompleksisuusverkosto koostuu joukosta teemaan syvällisesti perehtyneitä asiantuntijoita, jotka tarkastelevat kompleksisuutta erilaisten yhteiskunnallisten ja työelämän ilmiöiden näkökulmasta. Mukana on eri tieteenaloja edustavia tutkijoita ja kehittäjiä sekä kunta- ja valtionhallinnon ja keskeisten yhteiskunnallisten toimijoiden johtoa ja asiantuntijoita. Ideana on ollut risteyttää ryhmän monipuolista asiantuntemusta ja valjastaa se erilaisten ”pirullisten ongelmien” ratkaisemiseen.

Tuore kirja valottaa johtamista kompleksisessa maailmassa

Maaliskuussa julkaistava Pirkko Vartiaisen ja Harri Raision toimittama kirja Johtaminen kompleksisessa maailmassa perustuu kompleksisuusverkoston työhön ja sukeltaa kompleksisuusajattelun teoreettiseen perustaan tarjoten ensimmäistä kertaa suomalaiseen empiiriseen aineistoon tukeutuvia käytännön esimerkkejä sen soveltamisesta.