31.10.2017

Sekä Psycon että Metsä Group ovat tyytyväisiä nyt tehtyyn kattavaan soveltuuvuusarviointien onnistumisen seurantaan. Molempien tavoitteena on yhteistyön jatkuva kehittäminen, joka onkin seurannan ansiosta saanut uutta vauhtia. ”Näitä lukemia on myös erittäin mukava esitellä yhtiön johdolle”, nauraa Metsä Groupin henkilöstöjohtaja Anneli Karhula.

”Mitä korkeammalle asiakas asettaa riman, sitä paremmin toimintamme laatu ja arviointimme tarkkuus tulee esiin”, painottaa Psyconin tutkimusjohtaja Mikael Nederström.

Rekrytoinnissa on paljon pelissä

Rekrytointi on aina suuri taloudellinen riski – ja mahdollisuus. Pienimmilläänkin epäonnistuneen rekrytoinnin suora kustannus on noin kolmannes henkilön vuosipalkasta, mutta käytännössä vaikutus ei ole koskaan näin pieni, eikä ylärajaa varsinaisesti edes ole. Vaikutus vaihtelee paljon tehtävän, sen verkostovaikutusten ja sijoittumisen mukaan: asiakasrajapinnassa riskit ovat luonnollisesti suuremmat. Joka tapauksessa virhe käy todella kalliiksi. Kertautuvia epäsuoria kustannuksia on mahdotonta edes laskea.

”Rekrytointien onnistuminen on yksi tärkeimmistä pitkän aikavälin menestystekijöistä” Metsä Groupin henkilöstöjohtaja Anneli Karhula.

”Virherekrytointi voi pilata koko tiimin työolosuhteet”, muistuttaa Anneli Karhula. ”Toisaalta hyvä rekrytointi parantaa toiminnan tuloksellisuutta yli kyseisen tehtävän rajojen; ero perussuorittajan ja roolinsa aidosti haltuun ottavan asiantuntijan välillä voi olla huikea.”

”On tehty laskelmia, joiden mukaan vaativassa asiantuntijatehtävässä erityisen hyvin onnistuva työntekijä tuottaa vuodessa 2,5-kertaisen suoran tuoton verrattuna keskitason tekijään”, Nederström kertoo. ”Joissakin rooleissa, kuten myyjien kohdalla, ero tuottavuudessa on todennäköisesti vieläkin suurempi.”

Soveltuuusarvioinnilla erittäin korkea osumatarkkuus

Psyconin Metsä Groupille toteuttamien soveltuvuusarviointien onnistumista tutkittaessa osumatarkkuudeksi todettiin 99 %, mikä on erittäin hyvä tulos. Yleisesti on arvioitu, että kaikista rekrytoinneista jopa puolet epäonnistuu, eikä soveltuvuusarviointeja käytettäessäkään päästä välttämättä edes 90 prosenttiin. ”Nyt saavutettu osumatarkkuus todistaa, että koko ketju toimii”, toteaa Anneli Karhula.

Korkea osumatarkkuus halutaan luonnollisesti myös säilyttää. Metsä Group etsii erityisesti tavoitteellisesti ja yhtiön arvojen mukaisesti toimivia osaajia, jotka sitoutuvat yhteiseen hyötyyn sen sijaan, että pyrkisivät pelkästään rakentamaan omaa uraansa.

”Rekrytointien onnistuminen on yksi tärkeimmistä pitkän aikavälin menestystekijöistä”, sanoo Karhula. ”Emme koskaan rekrytoi vain tiettyä tehtävää varten, vaan laajemmin koko yritystä varten, koska pyrimme toimivaan työkiertoon. Emme myöskään etsi klooneja; tiettyjä yhteisiä nimittäjiä on, mutta persoonallisuuksissa on paljon vaihtelua.”

Psyconin monipuoliset testausmenetelmät ennustavatkin menestymistä monesta eri suunnasta aina matemaattisista kyvyistä hyvään paineensietoon, tavoitteellisuuteen ja yhteistyökykyyn asti. Mikään yksittäinen menetelmä ei tarjoa näin laaja-alaista ennustetta, vaan tarvitaan aidosti monimenetelmäistä arviointia.

Huolellinen rekrytointi on yhteiskuntavastuuta

”Vastuullinen henkilöstöjohtaminen lähtee vastuullisesta rekrytoinnista”, sanoo Anneli Karhula. ”Rekrytoinnilla luodaan menestymisen edellytyksiä.” Psyconin kanssa onkin keskusteltu Metsä Groupin arvoista, joihin myös rekrytoinnin on perustuttava. Luotettavuus, yhteistyö ja uudistuminen ovat perusarvoja, jotka johtavat tärkeimpään arvoon: vastuulliseen tuloksentekoon.

”Rekrytointi on aina molemminpuolinen suuri päätös”, Karhula jatkaa. ”Väärällä rekrytoinnilla voi pahimmillaan pilata henkilön koko työuran.” Tarkka ja ennustevoimaltaan hyvä henkilöarviointi on siis myös rekrytoitavan työntekijän ja koko tiimin etu. Onnistuneilla rekrytoinneilla ruokitaan yhtiön sisäistä onnistumisen ilmapiiriä, johon myös uusi työntekijä pääsee helposti mukaan.

Seurannan hyödyt kertautuvat

Onnistumisen seurannalla ei saada vain tietoa tähänastisen toiminnan onnistumisesta, vaan se tuottaa myös suoraa hyötyä Metsä Groupin tuleviin rekrytointeihin ja muuhunkin toimintaan. Seuranta kannustaa hoitamaan rekrytoinnit huolellisesti ja tuo lisäpotkua myös työntekijöiden perehdytykseen ja esimiestyöhön. Psycon on saanut tutkimuksesta tarkempaa tietoa Metsä Groupin tavoitteista ja menestystekijöistä, ja tulosten perusteella molemmat osapuolet voivat muokata prosesseja ja käytäntöjä.

”Suhteellisen yksinkertainen tutkimustyökalu todettiin seurantatutkimuksessa toimivaksi”, kertoo Psyconin Senior Advisor Jarmo Kankainen. ”Mukana oli myös avointen vastausten osa, jossa rekrytoiduilta työntekijöiltä saatiin arvokasta palautetta työnantajan yrityskuvasta ja toiminnasta.”

”Emme etsi maailman parasta vaan juuri meille parasta työntekijää. Valitsemme tarkasti myös yhteistyökumppanimme”, toteaa Karhula. ”Arvostamme avointa ja sujuvaa henkilökohtaista yhteistyötä. Kumppanillamme on oltava alansa paras erityisosaaminen, johon voimme luottaa. Psyconin kanssa meillä on toimiva ja kehittyvä yhteistyösuhde.”

Teksti: Annamari Korhonen/AAC Global