10.4.2013

Osuuskauppa PeeÄssä on tarkka rekrytoija, joka käyttää henkilöarviointia tulosvastuullisten esimiestehtävien ja esimieskoulutuksen valinnoissa. Osuuskauppa järjestää vuosittain keskimäärin 20 henkilöarviointitilaisuutta.

Esimiehiksi tai esimieskoulutukseen hakevien testitulokset henkilöarvioinnista ovat Osuuskauppa PeeÄssän henkilöstöjohtajan Sirkka Hartikaisen mukaan selkeät eli niiden perusteella muotoutuu oikea suosittelujärjestys. Tulokset peilaavat hyvin hakijoiden ominaisuuksia ja vastaavat ennakkoarvioita.

– Kunnolliset henkilöarvioinnit ovat välttämättömyys. Emme missään tapauksessa tulisi toimeen ilman niitä. Arvioinnin tulokset ovat vahva pohja ja suositus niille valinnoille, jonka työnantaja lopulta itse tekee.

Oma merkityksensä on myös sillä, että ammattitaitoiset prosessit lisäävät myönteistä työnantajamielikuvaa ja antavat sekä työnantajalle että hakijoille varmuuden testitulosten asiallisuudesta.

Monipuoliset menetelmät varmistavat tuloksen

Jokaiseen esimieskoulutushaun alkuhaastatteluun valitaan yleensä noin kolme kertaa se määrä henkilöitä, joille lopulta tehdään henkilöarviointi. PeeÄssässä alkuhaastattelut tehdään itse ja jatkoon pääsijöiden hakemukset lähetetään Psyconille.

Hartikainen korostaa, että ”perinteiset hyveet” vaikuttavat omalta osaltaan myönteisesti valitsijoiden päätöksiin, olipa kyseessä kesätyöpaikka, osa-aikatyö tai vaativa esimiestehtävä.

– Hakijoiden aktiivisuus ja hyvät liikuntatottumukset, monipuoliset harrastukset ja yhteiskunnalliset toiminnot, kuten järjestötyö, ovat aina eduksi. Erityisesti esimiestyössä vaaditaan jaksamista, energisyyttä ja hyvää kuntoa.

Kunnolliset henkilöarvioinnit ovat välttämättömyys. Arvioinnin tulokset ovat vahva pohja ja suositus niille valinnoille, jonka työnantaja lopulta itse tekee.” Osuuskauppa PeeÄssän henkilöstöjohtaja Sirkka Hartikainen

Esimerkiksi marketpäällikön tehtävään voi tulla jopa 110 hakemusta. Näistä 17 henkilöä valitaan haastatteluun ja seitsemän varsinaisiin henkilöarviointitesteihin.

Jatkoon valitut henkilöt tekevät ensin Hartikaisen sekä toimialajohtajan ja ryhmäpäällikön johdolla yksilötöitä ja ryhmätöitä, heitä haastatellaan yksittäin ja he osallistuvat ryhmäkeskusteluun.

Tämän jälkeen ovat vuorossa varsinainen henkilöarviointipäivä ja sen jälkeen vielä yksi haastattelu, joten melkoisen prosessin läpi hakijat joutuvat käymään.

– Päivän kestävä perusteellinen henkilöarviointi on osallistujille aika rankka. Usein henkilöarviointi tuo arvokasta lisätietoa. Arviointiin osallistujat ovat melko uupuneita testipäivän jälkeen eli hyvin perusteellisesti esimiehiksi haluavia kyllä ”pyöritetään”.

Hyvää palautetta menetelmistä

PeeÄssän henkilöarviointeihin osallistuneet hakijat ovat antaneet myönteistä palautetta arviointiprosessista. Testaajien odotukset jokaisessa testitilanteessa sekä arviointipäivän tehtävät ja ohjeistukset yleensäkin on koettu selkeiksi.

– Hyvin tärkeää on se, että hakijoilla on selvillä sekä työnantajan yleiset odotukset ja vaatimukset että kunkin yksittäisen arviointitestin tavoitteet.

Arvioidut henkilöt ovat yleensä myös varsin samaa mieltä arvioinnin tuloksista ja niissä ilmenevistä kunkin henkilön yksilöllisistä kehittämiskohteista.

Esimiestehtäviin hakevat henkilöt ovat pääosin 20–30-vuotiaita. Jokainen arviointiin valittu henkilö saa yksilöllisen arvion siitä, kuinka pitkälle hänen senhetkiset ominaisuutensa kantavat esimiestehtävissä.

– Kaupan ala on melko naisvaltaista ja esimiestehtäviin hakevistakin yli 80 prosenttia on naisia. Tasapainon vuoksi mieshakijoita voisi olla enemmänkin, Hartikainen pohtii.

Paikallinen palvelu helpottaa yhteistyötä

PeeÄssä kokeili viime vuonna Psyconin palveluja isossa päällikköhakuprosessissa. Henkilökohtaiset kokemukset arvioinnissa käyneistä olivat hyvin samansuuntaiset varsinaisen arviointiraportin kanssa.

– Yhtiö oli meille jo entuudestaan tuttu ja sen tutkimusnäyttö henkilöarviointien tarkkuudesta vakuutti. Hyvät suositukset saaneet hakijat ovat menestyneet hyvin tehtävissään, Sirkka Hartikainen kertoo.

– Lisäksi ”puhumme samaa kieltä” eli haun tavoitteet ovat yhteneväiset ja saatuja tuloksia ja tulosten taustoja selvitetään meille tarkasti.

Myös Psyconin toimipisteen vakiinnuttaminen aluepäällikkö Juha Laurilan johdolla Kuopiossa vaikutti osaltaan yhteistyön aloittamiseen. Paikallinen palvelu on nopeaa, joustavaa ja mutkatonta, eikä arvioitavien henkilöiden tarvitse matkustaa testeihin muualle.

Teksti: Jarmo Seppälä