Akateemiset työt

Annastiina Mäki (2017)
Johtajuuskulttuuri – toiveiden, tekojen ja tulkintojen tihentymä
Lataa pdf
Väitöskirja, Vaasan yliopisto

Mikael Nederström (2017)
Personality assessment and self-other rating agreement: moderators and implications of agreement
Lataa pdf
Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto

Anni Sokka (2015)
Job Simulation Performance: The Extremes of Personality and Cognitive Abilities
University of Helsinki, Institute of Behavioural Sciences

Annamari Leivo (2014)
Kuinka yhdenmukaisia työnhakijoiden itsearvioinnit omista johtamistaipumuksistaan ovat työhönottohaastatteluja tekevien konsulttien arviointien kanssa?
Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos

Elisa Laitasalo (2014)
Ledare, ledarstilar och den mörka sidan av personligheten
Svenska handelshögskolan, Institutionen för entreprenörskap och företagsledning

Mikael Nederström ja Katariina Salmela-aro (2014)
Self-other agreement of personality judgements in job interviews: exploring the effects of trait, gender, age and social desirability.
Scandinavian Journal of Psychology. 55, 520-526

Elina Auvinen ja Kaisa Yli-Pärri (2013)
Know thyself: Self- and other-ratings of a manager’s work-related personality and their relation to the occupational well-being of subordinates
Tampereen yliopisto, Psykologian laitos

Mikael Nederström (2013)
Measuring and defining innovation ability. Teoksessa The Knowledge Triangle – Re-inventing the Future
SEFI, Aalto University and Universitat Politècnica de València. Edited by Pia Lappalainen, Aalto University and Markku Markkula, Aalto University.

Visa Myllyntaus (2012)
Luottamus työhyvinvoinnin rakentajana – case YIT
Turun kauppakorkeakoulu, Liiketaloustieteen laitos

M. Nederström & A. Furnham (2012)
The relationship between the FFM traits and personality disorders in a personnel selection sample. Scandinavian Journal of Psychology, 5, 421-429

Jussi Ailisto (2011)
Personality traits of leader and job satisfaction of subordinates
Oulun yliopisto, Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö

Katariina Pekkonen (2011)
Luovuuden, älykkyyden ja divergentin ajattelun yhteydet henkilöarviointiasiakkailla
Psykologian laitos, Helsingin yliopisto

A. Furnham & M. Nederström (2010)
Ability, demographic and personality predictors of creativity, Personality and Individual Differences, 48, 957-961

Markus Katiska (2010)
Kauhuri-työsimulaation suoritusarvion yhteydet PRF:n mukaisiin persoonallisuuden pääulottuvuuksiin
Psykologian laitos, Helsingin yliopisto

Annastina Mäki  (2008)
Ammatillinen kehittyminen osana arjen johtamistyötä. Organisaation vastuu ja menetelmät johdon kehittämisessä.
Lisensiaatintutkimus, Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

V. Rautio  (2008)
Persoonallisuuden arviointi henkilöarvioinnissa: Stress Reaction Style -testi ja sen yhteydet viiden suuren malliin
Psykologian laitos, Helsingin yliopisto

A-H Mannio (2008)
Työtehtävän, tiimityöskentelyn ja esimiehen johtamistavan merkitys työntekijän työtyytyväisyydelle Sosiaalipsykologian laitos, Helsingin yliopisto

Tutkimus ja menetelmäkehitys

Omalla tutkimus- ja kehitystoiminnalla luomme juuri suomalaiseen työelämään soveltuvia menetelmiä ja ajantasaisia työkaluja, joilla varmistetaan alan luotettavimmat palvelut.
Lue lisää

Psycon Oy

Psycon on rekrytointiin, psykologisiin henkilöarviointeihin sekä johtamisen ja organisaatioiden kehittämiseen erikoistunut konsulttiyhtiö. Haluamme rakentaa parempaa työelämää ja johtamista sekä saada toiminnallamme aikaan myönteisiä vaikutuksia yhteiskunnassa.
Lue lisää

Asiantuntijamme

Konsulttimme ovat apunasi psykologisiin henkilöarviointeihin, rekrytointeihin sekä kehittämistarpeisiin liittyvissä asioissa. Tältä sivulta löydät myös organisaation muiden toimintojen yhteyshenkilöt.
Lue lisää