Johtamisvainu-valmennusohjelma kevät 2023

Peltojen alla on niittu, apilaäyräinen, halkileikkaama monipolvisen ojan; ja runsaasti antoi se heiniä, ennenkuin joutui laitumeksi kylän karjalle.
Tapahtuman päivämäärät :
24-27.9.2022
Tapahtumapaikka :
Mannerheiminaukio 1 B, Helsinki
Tapahtuman hinta :
Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi lähteäni laulamahan, saa'ani sanelemahan, sukuvirttä suoltamahan, lajivirttä laulamahan. Sanat suussani sulavat, puhe'et putoelevat, kielelleni kerkiävät, hampahilleni hajoovat.

Johtamisvainu on monimenetelmällinen ja kokonaisvaltainen asiantuntijatyötä johtavien tai verkostojohtajien valmennusohjelma, jossa kasvatat ymmärrystäsi itsestäsi ja opit valjastamaan vahvuutesi johtamistyösi tukipilareiksi.

Valmennuksen tavoitteena on opastaa osallistujia kohti omannäköistä, vaikuttavaa ja tilannetajuista johtamista. Ohjelman aikana virityt huomaamaan paremmin ihmisten ja ympäristön tarpeita ja kerrytät konkreettisia työkaluja näihin tarpeisiin vastaamiseen.

Hyvän johtamisvainun rakennuspalikoihin pureudutaan organisaatiopsykologian, johtajuuden ja työkäyttäytymisen asiantuntijoiden opastuksella. Valmennus tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa oppeja moniammatillisessa vertaisryhmässä.


Kenelle Johtamisvainu on tarkoitettu

Johtamisvainu-valmennusohjelma soveltuu erityisesti asiantuntijatyötä johtaville lähijohtajille tai verkostojohtajille. Ohjelmaan osallistujalla voi olla omia suoria johdettavia, tai hän voi toimia esimerkiksi projektijohdon tehtävissä. Valmennusohjelma tarjoaa uutta opittavaa niin kokeneille johtajille, kuin ensimmäistä johtamisrooliaan haltuunottavillekin.


Otsikko ja ikonilista

  • Vainua omasta tavasta ajatella, toimia ja kohdata muita, sekä tutkan oman johtamisympäristösi havainnointiin.
  • Konkreettisia työkaluja vaativiin vuorovaikutustilanteisiin, luottamuksen ja motivaation rakentamiseen sekä suoritusten tavoitteelliseen johtamiseen myös etätyöskentelyssä.
  • Yksilöllistä ohjausta, hahmotuksen omista kehittymisalueistasi, sekä valmentajan kanssa luodun konkreettisen kehittymissuunnitelman.

Valmennuspäivien sisältö


26.1. Osallisuuden tukeminen

Päivän aikana tarkastellaan esimiestyön haasteita ja mahdollisuuksia. Aihetta lähestytään mm. omaa johtamistyyliä ja organisaation johtamiskulttuuria reflektoimalla, osallisuuden tukemisen kautta sekä coachaavaan johtamisotteeseen tutustumassa.

16.3. Motivaatio ja muutos

Päivän aikana pureudutaan motivaatiotekijöiden vaikutuksiin omassa ja muiden toiminnassa, sekä muutosten johtamiseen. Päivän teemojen kautta haetaan mahdollisuuksia ja konkreettisia työkaluja työtyytyväisyyden parantamiseen, toimintatapoihin ja muutoksiin liiketoiminnassa.


27.4. Tilannetietoinen johtaminen

Päivän aikana syvennytään itsensä johtamisen, kehittymisen ja itsetuntemuksen teemoihin, sekä kerrytetään osaamista näihin liittyvissä taidoissa, kuten palautteen vastaanottamisessa, ajankäytön ja työkuorman priorisoinnissa sekä työhyvinvoinnin johtamisessa.


Kouluttajat

Peltojen alla on niittu, apilaäyräinen, halkileikkaama monipolvisen ojan; ja runsaasti antoi se heiniä, ennenkuin joutui laitumeksi kylän karjalle.