1.11.2016

Torni-hotelli erottuu Tampereen kaupunkikuvasta selvästi. Siksi se herätti tunteita laidasta laitaan jo suunnitteluvaiheessa. Psycon oli mukana etsimässä tekijöitä hotelliin, joka on nyt toiminut kahdeksan kuukautta, ja saanut hyvän vastaanoton.

Pitkäjänteinen yhteistyö alkoi hotellinjohtajan omasta arviointiprosessista, johon Sokotel pyysi Psyconia kumppaniksi. Kun Solo Sokos Hotel Tornin hotellinjohtajaa vuoden 2012 lopussa alettiin etsiä, fyysistä työpaikkaa ei ollut vielä olemassakaan. Sama tilanne oli muun johtoryhmän valintaprosessin alkaessa seuraavana vuonna, vaikka silloin rakennustyöt olivat jo pidemmällä.

– Tämä oli minulle erityislaatuinen tilanne lähteä tekemään arviointityötä. Useimmiten tehtäviä täytettäessä kyseessä on korvausrekrytointi, ja toimenkuvaa jäsennetään rekrytoivan esimiehen kanssa keskustelujen tai esimerkiksi sähköisen toimenkuvauslomakkeen avulla. Joissakin tapauksissa saatan jopa tuntea edeltäneen työntekijän ja tietää fyysisesti avokonttorissa paikan, jossa uusi henkilö tulee työskentelemään tai tuntea tiimin, johon henkilö sijoittuu organisaatiossa. Nyt kaikki oli vasta rakenteilla, kertoo projektissa alusta asti mukana ollut psykologi ja seniorikonsultti Riikka Moisio.


Rekrytoinnissa asiakkaan tarpeet ykkösenä

Hotellinjohtaja Mikko Kankaanpää aloitti työnsä kevättalvella 2013. Koska Kankaanpää oli tyytyväinen omaan arviointiprosessiinsa, hän toivoi Riikka Moision osallistuvan myös hotellin päälliköiden valintaan. Hotelliin palkattiin keittiöpäällikkö, hotellipäällikkö ja kaksi ravintolapäällikköä, jotka toimivat yhdessä Kankaanpään kanssa hotellin johtoryhmässä.

Samanlaista paloa edellytettiin muulta johtoryhmältä. Kankaanpää ja Moisio korostivat hakijoiden halua tehdä asioita uudella tavalla. Intoa kääriä hihat ja luoda yhdessä jotain upeaa.

Arviointityökalut ja rekrytoinnin tukena käytettävät tehtävät räätälöitiin alusta asti asiakkaan tarpeisiin. Moisio ja Kankaanpää pohtivat yhdessä keittiöpäällikön, hotellipäällikön ja ravintolapäälliköiden profiileja.

 – Mikko sanoitti toiveitaan, ja minä poimin ideoinnista ydinajatuksia, tarkensin ja kyseenalaistin. Keskustelujen pohjalta kokosimme johtoryhmän jäsenten profiilit. Olin jo tutustunut Mikon persoonaan ja tapaan toimia. Pystyin käyttämään tätä tietoa hyväkseni arvioidessani, kun tiesin minkä tyyppisen henkilön tarvitsemme kuhunkin positioon, jotta yhteistyölle on parhaat mahdolliset edellytykset, Moisio kertoo.

Arviointityökalut ja rekrytoinnin tukena käytettävät tehtävät räätälöitiin alusta asti asiakkaan tarpeisiin. Moisio ja Kankaanpää pohtivat yhdessä keittiöpäällikön, hotellipäällikön ja ravintolapäälliköiden profiileja.

Neljän päällikön porukasta haluttiin voittajatiimi, jossa kukaan ei nouse liian vahvaan asemaan. Hakijat osoittivat taitojaan muun muassa simulaatiotehtävässä. Esimerkiksi kokouspuolen ravintolapäällikön työnäyte oli suunnitella juhlan järjestelyt yksityiskohtaisesti ja miettiä etenkin henkilökunnan roolia tilaisuuden onnistumisessa.

Molemminpuolista luottamusta ja avoimuutta

Kankaanpää on tyytyväinen kommunikaation sujuvuuteen.

– Työaikani venyivät, ja lähetin sähköposteja Riikalle usein virka-ajan ulkopuolellakin. En odottanut, että niihin vastattaisiin heti, mutta yleensä sain vastauksen nopeasti. Pyysin Riikalta kommentteja kandidaateista jo arviointiprosessin aikana, eikä Riikka tuskastunut kyselyihini, Kankaanpää muistaa.

Projektin aikana Moision ja Kankaanpään välille syntyi vahva luottamus.

– Ihmiset ymmärtävät helposti toisiaan väärin, haluamattaan. Riikan kanssa luotin jo omassa arviointihaastattelussani heti siihen, että antamani tiedot ymmärretään eivätkä ne kulkeudu vääriin paikkoihin. Testitilanteessa tiedostin toki, että olen arvioitavana – sehän on tilanteen tarkoitus. Saatoimme silti puhua kuin ihminen ihmiselle, Kankaanpää kertoo.

 – Minä taas sain nähdä projektin edetessä luottamukselliset hotellisuunnitelmat hyvissä ajoin ja pääsin sisään aivan uuteen maailmaan, yksityiskohtia ja tunnelmia myöten. Se oli hienoa ja auttoi hahmottamaan rakenteilla olevaa kokonaisuutta, Moisio sanoo.

– Saimme valittua parhaat henkilöt olemassa olevista vaihtoehdoista. Se oli tärkeintä, ja siinä Riikan apu oli korvaamaton, Kankaanpää toteaa.

Teksti: Anu Kylvén